Program 2. semestar

Obvezni predmeti

 • Naziv predmeta
 • P
 • S
 • V
 • ECTS
 • Dinamika i procjena iskorištavanih populacija
  30
  0
  15
  4
 • Lovnost i selektivnost ribolovnih alata
  30
  0
  30
  5
 • Ocjena kakvoće proizvoda mora
  30
  0
  15
  4
 • Terenska nastava
  4
 • Ukupno obvezni
  90
  0
  60
  17

Izborni predmeti

 • Naziv predmeta
 • P
 • S
 • V
 • ECTS
 • Ekologija morskih sisavaca
  30
  0
  0
  3
 • Bioproizvodnja i trofički odnosi u moru
  30
  0
  15
  4
 • Odnosi među morskim organizmima
  30
  15
  0
  3
 • Ekotoksikologija
  30
  0
  15
  3
 • Očuvanje riblje sirovine soljenjem, sušenjem i dimljenjem
  30
  0
  15
  4
 • Sportski i rekreacijski ribolov na moru
  15
  0
  15
  2
 • Odgovorni ribolov i njegovo reguliranje
  30
  15
  0
  4
 • Toksičnost školjkaša
  15
  0
  0
  2
 • Ponašanje riba
  15
  15
  0
  2
 • Utjecaj ribolova na bentoske zajednice
  15
  15
  0
  2
 • Instrumenti zaštite i upravljanja ekosustavima mora
  30
  15
  0
  4
 • Povijest istraživanja mora i morskog ribarstva
  30
  15
  0
  3
 • Marikultura beskralježnjaka
  15
  15
  0
  3
 • Postupci provjere, analize i prikaza prostornih podataka
  15
  0
  15
  3
 • Fiziologija prilagodbe morskih organizama
  15
  15
  0
  3