Program 3. Semestar

Obavezni predmeti

 • Naziv predmeta
 • P
 • S
 • V
 • ECTS
 • Ribolov i kolebanje ribljih stokova
  30
  15
  15
  5
 • Metodika znanstvenog rada
  15
  30
  0
  3
 • Statističke metode u biotehnologiji
  30
  0
  30
  4
 • Terenska nastava
  6
 • Ukupno obvezni
  75
  45
  45
  18

Izborni predmeti

 • Naziv predmeta
 • P
 • S
 • V
 • ECTS
 • Biotehnologija i genetika u ribarstvu i akvakulturi
  30
  0
  30
  4
 • Klimatske promjene i morski ekosustavi
  15
  15
  0
  3
 • Primijenjena histologija morskih organizama
  15
  0
  15
  2
 • Optika mora
  15
  0
  15
  3
 • Živo bogatstvo Jadrana i njegovo iskorištavanje
  30
  30
  0
  5
 • Marikultura i okoliš
  30
  0
  30
  5
 • Ekologija ranih razvojnih stadija riba
  15
  0
  15
  2
 • Planktonske kulture i njihov uzgoj
  30
  0
  45
  5
 • Pravo zaštite ribolova i morskog okoliša
  30
  15
  0
  3
 • Očuvanje bioraznolikosti u moru
  15
  15
  0
  2
 • Prehrambeni proizvodi iz mora
  30
  0
  15
  3
 • Biološka ivazija
  15
  0
  0
  2
 • Biologija, ekologija i uzgoj školjkaša
  15
  15
  0
  3
 • Procjene utjecaja na okoliš
  15
  15
  0
  3
 • Daljinska istraživanja s primjenom u ribarstvu
  15
  0
  15
  2
 • Prikupljanje, rukovanje i obrada podataka
  30
  0
  30
  5
 • Kontrolirana reprodukcija morskih organizama
  30
  0
  30
  5
 • Biološka raznolikost
  30
  0
  0
  3
 • Klima i živi svijet u moru
  30
  15
  0
  4
 • Biologija, ekologija i dinamika populacija glavonožaca
  15
  15
  0
  3
 • Biološka raznolikost Jadrana
  45
  30
  0
  6
 • Dobrobit vodenih laboratorijskih životinja
  30
  15
  0
  4