Ekologija i zaštita mora

Ekologija i zaštita mora

 

Priroda različitih poslova vezanih za istraživanje, kontrolu i zaštitu morskih ekosustava, kao i upravljanje i gospodarenje njegovim resursima, zahtijeva i hijerarhijsku strukturu djelatnika s obzirom na njihovu razinu osposobljenosti za obavljanje određenih poslova, a koja mora biti posljedica stečenih znanja i vještina. Diplomski sveučilišni studij ima za cilj obrazovanje kadrova s većim kompetencijama i višom razinom samostalnog odlučivanja.

 

Morsko ribarstvo

Morsko ribarstvo

 

Morsko ribarstvo je složena gospodarska djelatnost, koja nije samo podložna utjecaju različitih biotičkih i abiotičkih čimbenika koji uvjetuju njegovo odvijanje i usmjeravaju njegov razvoj, već je za pravilno gospodarenje i zaštitu obnovljivih bogatstava mora potrebito voditi računa i o biotehnološkim, tehničkim, ekonomskim, pravnim i svim drugim aspektima koji odlučujuće utječu na njegov razvoj. Ribe i drugi morski organizmi su, kao objekti ulova i sakupljanja, predmet interesa morskog ribarstva.