Upisi na diplomski sveučilišni studij

UVJETI UPISA

Studiranje na diplomskim studijima Morsko ribarstvo i Ekologija i zaštita mora mogu nastaviti prvostupnici koji su završili preddiplomski studij Morskog ribarstva, Biologije i ekologije mora ili Biologije i tehnologije mora Sveučilišnog odjela za studije mora Sveučilišta u Splitu i prvostupnici koji su završili različite preddiplomske sveučilišne studije iz znanstvenih područja biotehničkih i prirodnih znanosti, uz eventualno polaganje razlikovnih predmeta.

PRIJAVE

Prijave za upis primaju se u Studentskoj službi od 14. do 25. rujna 2020. u vremenu od 9:00 do 12:00 sati.

RAZREDBENI POSTUPAK

Svi pristupnici koji se prijave na natječaj za upis podliježu razredbenom postupku na kojem nema razredbenog ispita, već se rang lista pristupnika utvrđuje temeljem prosjeka ocjena i duljine studiranja preddiplomskog studija. Prednost pri upisu imaju pristupnici s manjim brojem razlikovnih predmeta.

Rang lista uspješnosti pristupnika bit će objavljena 30. rujna 2020. na web stranicama Odjela (http://more.unist.hr/).

UPIS

Upisi studenata obavljat će se 1. – 2. listopada 2020. u vremenu od 9:00 do 12:00 sati.

 

Za upis je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

• izvornik (original) domovnice ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e-Građani,

• izvornik (original) rodnog lista ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e-Građani,

• izvornik (original) svjedodžbe ili potvrde o završenom preddiplomskom studiju,

• prijepis ocjena ostvarenih tijekom preddiplomskog studija s izračunatim prosjekom,

• nastavni plan i program završenog preddiplomskog studija (samo kandidati koji su preddiplomski studij završili na drugom Fakultetu ili Odjelu),

• dvije fotografije veličine 35mm x 45mm,

• potvrdu o prebivalištu (preslika osobne iskaznice za pristupnike s područja Splita),

• dokaz o uplati troškova upisnine.

INFORMACIJE

Detaljnije obavijesti o diplomskim studijima Morsko ribarstvo i Ekologija i zaštita mora, kao i informacije o upisima, dostupne su na web stranicama (http://more.unist.hr/) ili se mogu dobiti u Studentskoj službi Odjela telefonski (021/510-190) ili osobno (Ruđera Boškovića 37).