Ekologija i zaštita mora

Ekologija i zaštita mora

 

Priroda različitih poslova vezanih za istraživanje, kontrolu i zaštitu morskih ekosustava, kao i upravljanje i gospodarenje njegovim resursima, zahtijeva i hijerarhijsku strukturu djelatnika s obzirom na njihovu razinu osposobljenosti za obavljanje određenih poslova, a koja mora biti posljedica stečenih znanja i vještina. Diplomski sveučilišni studij ima za cilj obrazovanje kadrova s većim kompetencijama i višom razinom samostalnog odlučivanja.

 

Morsko ribarstvo

Morsko ribarstvo

 

Morsko ribarstvo je složena gospodarska djelatnost, koja nije samo podložna utjecaju različitih biotičkih i abiotičkih čimbenika koji uvjetuju njegovo odvijanje i usmjeravaju njegov razvoj, već je za pravilno gospodarenje i zaštitu obnovljivih bogatstava mora potrebito voditi računa i o biotehnološkim, tehničkim, ekonomskim, pravnim i svim drugim aspektima koji odlučujuće utječu na njegov razvoj. Ribe i drugi morski organizmi su, kao objekti ulova i sakupljanja, predmet interesa morskog ribarstva.

Marine Fishery - International

Marine Fishery - International

 

Marine fishery is a complex economic activity which is not only subjected to the influence of various biotic and abiotic components that affect its functioning and determine its development. Proper management and protection of renewable resources implies taking into account biotechnological, technical, economic, legal and many other aspects. Therefore, when it comes to proper and responsible management and protection of renewable marine resources, development of fishing activities, farming, preservation, processing and trading...