Morsko ribarstvo

Procjena opravdanosti izvođenja studija

Morsko ribarstvo je složena gospodarska djelatnost koja nije samo podložna utjecaju različitih biotičkih i abiotičkih čimbenika koji uvjetuju njegovo odvijanje i usmjeravaju njegov razvoj, već je za pravilno gospodarenje i zaštitu obnovljivih bogatstava mora potrebno voditi računa i o biotehnološkim, tehničkim, ekonomskim, pravnim i brojnim drugim aspektima. Stoga je za pravilno i odgovorno gospodarenje i zaštitu obnovljivih bogatstava mora te za razvoj i odvijanje djelatnosti ulova, uzgoja, očuvanja, prerade i prometa ribe i drugih morskih organizama nužno obrazovati kadrove koji su potrebni za uspješno odvijanje djelatnosti morskog ribarstva. Ti se kadrovi školuju upravo na diplomskom studiju Morsko ribarstvo koji obrazuje visokostručne kadrove osposobljene za rad u problematici morskog ribarstva sukladno pomorskoj, odnosno jadranskoj orijentaciji Republike Hrvatske.

 

Kako morsko ribarstvo, kao teoretska i primijenjena znanstvena disciplina, obuhvaća metode i djelatnost ulova, uzgoja, prerade i prometa ribe i drugih morskih organizama te metode i djelatnost gospodarenja, zaštite i iskorištavanja živih bogatstava mora, tako i diplomski studij Morsko ribarstvo obuhvaća svu navedenu problematiku. Kadrovi koji se školuju na ovom diplomskom sveučilišnom studiju mogu imati zapaženu ulogu u tijelima državne, županijske, gradske i općinske uprave koje se bave problematikom morskog ribarstva, zatim u gospodarskim i obrtničkim komorama, u inspekcijskim službama na poslovima ribarske inspekcije te u tvrtkama koje se bave ulovom, uzgojem, preradom i prometom ribe i drugih morskih organizama, njihovim očuvanjem od kvarenja te gospodarenjem i zaštitom živih bogatstava mora. Navedeno ukazuje na visoku opravdanost izvođenja studija s obzirom na potrebe tržišta rada.

 

Studij traje dvije godine te polaganjem svih ispita koji su propisani studijskim programom i obranom diplomskog rada, odnosno sa stečenih 120 ECTS bodova, student stječe akademski naziv magistar/magistra inženjer/inženjerka morskog ribarstva.

Povezanost s lokalnom zajednicom

Svladavanje potrebnih znanja i vještina na diplomskom studiju Morsko ribarstvo se temelji na nastavnom planu i programu koji je prilagođen osposobljavanju studenata za sve poslove iz problematike morskog ribarstva. Na diplomskoj se razini povezuje teorija i praksa kako bi studenti lakše svladali tehnike rada i uključili se u praksu i profesionalno obavljanje poslova iz problematike morskog ribarstva (studenti se upoznaju s načinom rada, problemima i rješenjima iz realnog svijeta, slušaju znanstvena i stručna predavanja potencijalnih poslodavaca, razgovaraju sa znanstvenicima i stručnjacima o najnovijim spoznajama i tako stječu kompetencije koje će im omogućiti kasnije zapošljavanje).

Dosadašnja iskustva u provođenju ekvivalentnih ili sličnih programa

Studij Morsko ribarstvo je počeo s radom akademske godine 1991./1992. i to kao studij Pomorsko-ribarske tehnologije, koji je utemeljen rješenjem Ministarstva prosvjete i kulture od 5. lipnja 1991. godine i koji je djelovao u sklopu Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Tada su se na studiju Pomorsko-ribarske tehnologije, osim ribarskih slušali i pomorski predmeti jer je taj četverogodišnji sveučilišni studij u svom sastavu sadržavao i dvogodišnji stručni studij nautike. Od akademske godine 1998./1999. i osnivanja Odjela za studij mora i pomorstva Sveučilišta u Splitu (današnjeg Sveučilišnog odjela za studije mora) dolazi do promjene naziva u studij Morsko ribarstvo i od toga vremena se ovaj studij izvodi pri Sveučilišnom odjelu za studije mora Sveučilišta u Splitu te se na njemu slušaju samo ribarski predmeti koji omogućavaju obrazovanje visoko stručnih sveučilišnih kadrova za potrebe morskog ribarstva.