Program 1. Semestar

Obvezni predmeti

 • Naziv predmeta
 • P
 • S
 • V
 • ECTS
 • Biologija stanice
  30
  0
  30
  5
 • Kemija II
  30
  15
  0
  4
 • Matematika
  30
  0
  45
  6
 • Primjena elektroničkih računala
  30
  0
  30
  5
 • Povijest istraživanja mora i morskog ribarstva
  30
  15
  0
  4
 • Engleski jezik
  15
  0
  30
  4
 • Ukupno obvezni
  165
  30
  165
  30

Izborni predmeti

 • Naziv predmeta
 • P
 • S
 • V
 • ECTS
 • Pomorsko javno i ribolovno pravo
  30
  15
  0
  2