Program 6. Semestar

Obvezni predmeti

 • Naziv predmeta
 • P
 • S
 • V
 • ECTS
 • Marikultura II
  30
  0
  15
  4
 • Alati i tehnika ribolova II
  30
  0
  15
  4
 • Očuvanje i prerada proizvoda mora II
  30
  0
  15
  4
 • Higijena u ribarskom gospodarstvu II
  30
  15
  0
  4
 • Ekonomika morskog ribarstva I
  30
  15
  0
  3
 • Terenska nastava
  2
 • Završni rad
  2
 • Ukupno obvezni
  150
  30
  45
  23

Izborni predmeti

 • Naziv predmeta
 • P
 • S
 • V
 • ECTS
 • Ribarstvena hidroakustika
  30
  15
  0
  3
 • Bolesti morskih organizama
  30
  0
  15
  4
 • Ekologija morskih sisavaca
  30
  0
  0
  2