Upisi na preddiplomski sveučilišni studij

UVJETI UPISA

 

Na natječaj za upis mogu se prijaviti pristupnici koji su završili četverogodišnje srednje obrazovanje te položili državnu maturu osnovne (B) razine i izborni predmet Biologija, a prijavljuju se putem Središnjeg prijavnog ureda (SPU).

Rang lista uspješnosti pristupnika vrednuje se kako slijedi:

- ocjene iz srednje škole (40%),

- predmeti državne mature (hrvatski jezik, matematika i strani jezik), koji su obuhvaćeni osnovnom (B) razinom (30%) i

- ocjena iz Biologije kao izbornog predmeta na državnoj maturi (30%).

Pravo upisa na studij stječu pristupnici prema uspjehu s rang liste uspješnosti, bez dodatnih provjera znanja, vještina i sposobnosti kandidata.

UPISI

 

Upisi za jesenski upisni rok obavljat će se temeljem rang liste uspješnosti na državnoj maturi 21. i 22. rujna 2020. godine u vremenu od 9:30 do 12:30 sati.

 

Za upis je potrebno dodatno priložiti:

 

• izvornik (original) domovnice ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e-Građani,

• izvornik (original) rodnog lista ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e-Građani,

• izvornik svjedodžbe o završnome radu,

• izvornik potvrde o položenim ispitima državne mature i položenom izbornom predmetu iz Biologije,

• dvije fotografije veličine 35 mm x 45 mm,

• presliku važeće osobne iskaznice uz predočenje originala,

• dokaz o uplati troškova upisnine.

INFORMACIJE

 

Detaljnije obavijesti o preddiplomskom studiju Biologija i tehnologija mora, kao i informacije o upisima, dostupne su na web stranicama (http://more.unist.hr/) ili se mogu dobiti u Studentskoj službi Odjela telefonski (021/510-190) ili osobno (Ruđera Boškovića 37).