Upisi na preddiplomski sveučilišni studij

UVJETI UPISA

Na natječaj za upis mogu se prijaviti pristupnici koji su završili četverogodišnje srednje obrazovanje te položili državnu maturu osnovne (B) razine i izborni predmet Biologija, a prijavljuju se putem Središnjeg prijavnog ureda (SPU).

 

Rang lista uspješnosti pristupnika vrednuje se kako slijedi:

 • ocjene iz srednje škole (40%),
 • predmeti državne mature (hrvatski jezik, matematika i strani jezik), koji su obuhvaćeni osnovnom (B) razinom (30%) i
 • ocjena iz Biologije kao izbornog predmeta na državnoj maturi (30%).

 

Pravo upisa na studij stječu pristupnici prema uspjehu s rang liste uspješnosti, bez dodatnih provjera znanja, vještina i sposobnosti kandidata.

UPISI

 

Upisi za ljetni upisni rok obavljat će se temeljem rang liste uspješnosti na državnoj maturi 20. i 21. srpnja 2022. godine u vremenu od 9:30 do 12:30 sati.

  

Za upis je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

 • izvornik (original) domovnice ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e-Građani,
 • izvornik (original) rodnog lista ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e-Građani,
 • izvornik svjedodžbe o završnome radu,
 • izvornik potvrde o položenim ispitima državne mature i položenom izbornom predmetu iz Biologije,
 • dvije fotografije veličine 35 mm x 45 mm,
 • presliku važeće osobne iskaznice uz predočenje originala,
 • potvrdu o prebivalištu ili elektronički zapis o prebivalištu izdan putem servisa e–Građani (samo za studente s mjestom prebivališta izvan Splita),
 • dokaz o uplati troškova upisnine.
 •  

Informacije o Odjelu:

Adresa:           Ruđera Boškovića 37, 21000 Split

Tel:                 021/510-190

URL:               http://more.unist.hr/

E-mail:           vpanadic@unist.hr

IBAN:             HR0524070001100578938, model: 02, poziv na broj: 680

INFORMACIJE

 

Detaljnije obavijesti o preddiplomskom studiju Biologija i tehnologija mora, kao i informacije o upisima, dostupne su na web stranicama (http://more.unist.hr/) ili se mogu dobiti u Studentskoj službi Odjela telefonski (021/510-190) ili osobno (Ruđera Boškovića 37).