All for applicants 2023/2024 - UNIVERSITY DEPARTMENT OF MARINE STUDIES

Address: Ruđera Boškovića 37, 21000 Split, Croatia

Tel: +385 (0)21 510 190

Web: http://more.unist.hr/

E-mail: vpanadic@unist.hr

ELIGIBILITY CRITERIA

Graduate study programme of Marine Fishery can be enrolled by bachelors who have completed undergraduate study programmes from different scientific fields like biotechnical sciences, natural sciences or other related disciplines.

APPLICATION

Applications for admission can be done by both e-mail and mail (or submitted personally) in the period from 26 June to 29 September 2023.

 

Incomplete or late applications will not be evaluated (only applications postmarked within the application deadline will be evaluated) and applications submitted only by e-mail or mail (personally) will not be considered.

 

E-mail for applications: vpanadic@unist.hr (subject line on the e-mail should be: Application for the graduate study programme Marine Fishery 2023/2024).

 

Application is to be submitted personally or sent by registered mail to the address:

University department of marine Studies – University of Split, Ruđera Boškovića 37, 21000 Split, Croatia with an indication «Call for applicants to the graduate study programme Marine Fishery 2023/2024»

 

 

SELECTION PROCEDURE

All applicants are required to undergo selection which does not include classification exam, instead the ranking list is made upon the grade point average and the duration of undergraduate study programme.

 

The ranking list will be published on 2 October 2023 on the official website of the Department (http://more.unist.hr/).

    

Obligatory documents to be enclosed with the application:

 • CV in English with photograph (Europass);
 • 0proof of nationality (domovnica) for Croatian citizens, i.e. passport or ID card photocopy (for foreign citizens);
 • photocopy of diploma or certificate on completed undergraduate studies
 • proof of knowledge of English language (one of the following: photocopy of index or secondary school diploma or foreign language certificate), unless prior education was in English language or English is the mother tongue;
 • transcript of records and proof of grade point average from completed undergraduate studies;
 • teaching plan and programme of completed undergraduate study programme

ENROLMENT

Enrolment will take place on 09 October 2023 from 9:30 to 12:00.

 

 

Admitted candidates must provide the following documents on the enrolment day:

•      Original or certified photocopy of proof of nationality (domovnica) for Croatian citizens, i.e. certified photocopy of passport or ID card (for foreign citizens);

•      Original or certified photocopy of diploma or certificate on completed undergraduate study programme;

•      Two photographs size 35 mm x 45 mm.

INFORMATION

Graduate study programme of Marine Fishery lasts for two years and annual tuition fee is    EUR 6,500.00 (registration fee should be paid in Croatian kuna (HRK) equivalent according to the Croatian National Bank official middle exchange rate as of the payment date, according to the CNB official web site). The fee should be made by the bank transfer to the IBAN HR0524070001100578938, model: 02, ref. no.: 680, purpose of payment: Marine Fishery tuition.

 

The enrolment quota for Marine Fishery graduate study programme is ten (10), while a minimum number of enrolled students is five (5). In the event that the enrolment minimum is not met, the University Department of Marine Studies of the University of Split reserves the right not to deliver the study programme.

 

Further information on graduate study of Marine Fishery, as well as information about enrolment, can be obtained through official website (http://more.unist.hr/), telephone number (+385 21 510 190) or in person, at the address Ruđera Boškovića 37, 21000 Split, Croatia, or by e-mail (vpanadic@unist.hr; maja.krzelj@unist.hr).

 

UVJETI UPISA

Diplomski studij Marine Fishery mogu upisati prvostupnici koji su završili preddiplomske studije iz različitih znanstvenih područja poput biotehničkih, prirodnih ili drugih srodnih disciplina.

PRIJAVE

Prijave na Natječaj potrebno je dostaviti e-mailom i poštom (ili osobno) u razdoblju od 26. lipnja do 29. rujna 2023. godine. Nepotpune prijave, prijave pristigle nakon naznačenog roka (u obzir će se uzimati datum na poštanskom pečatu) te prijave podnesene samo elektroničkim putem ili samo poštom (osobno) neće se razmatrati.

 

E-mail za slanje prijave: vpanadic@unist.hr (naslov e-maila treba glasiti: Application for the graduate study programme Marine Fishery 2023./2024.). Prijava se predaje osobno ili šalje preporučenom poštom na adresu: Sveučilišni odjel za studije mora – Sveučilište u Splitu Ruđera Boškovića 37, 21000 Split, Hrvatska s naznakom «Application for the graduate study programme Marine Fishery 2023./2024.»

 

Za prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

 • Životopis (Europass) s fotografijom;
 • Preslika dokaza o državljanstvu (domovnica) za hrvatske državljane, odnosno putovnice ili osobne iskaznice (za strane državljane);
 • Preslika diplome ili potvrde o završenom preddiplomskom studiju;
 • Potvrdu o poznavanju engleskog jezika (preslik indeksa ili svjedodžbe ili potvrda škole stranih jezika), ukoliko prethodno obrazovanje nije na engleskom jeziku ili ukoliko engleski jezik nije materinji jezik;
 • Prijepis ocjena ostvarenih tijekom preddiplomskog studija s izračunatim prosjekom;
 • Nastavni plan i program završenog preddiplomskog studija.

RAZREDBENI POSTUPAK

Svi pristupnici koji se prijave na natječaj za upis podliježu razredbenom postupku na kojem nema razredbenog ispita, već se rang lista pristupnika utvrđuje temeljem prosjeka ocjena i duljine studiranja preddiplomskog studija. Rang lista uspješnosti pristupnika bit će objavljena 02. listopada 2023. na web stranicama Odjela (http://more.unist.hr/).

UPIS

Upisi studenata obavljat će se 06.-07. listopada 2021.

Primljeni kandidati na dan upisa dužni su dostaviti:

 • Original ili ovjerenu kopiju dokaza o državljanstvu (domovnica) za hrvatske državljane, odnosno ovjerenu kopiju putovnice ili osobne iskaznice (za strane državljane);
 • Original ili ovjerenu kopiju diplome ili potvrde o završenom preddiplomskom studiju;
 • Dvije fotografije veličine 35mm x 45mm.

UPIS

 

Upisi studenata obavljat će se 09. listopada 2023. u vremenu od 9:30 do 12:00 sati. Primljeni kandidati na dan upisa dužni su dostaviti:

 • Original ili ovjerenu kopiju dokaza o državljanstvu (domovnica) za hrvatske državljane, odnosno ovjerenu kopiju putovnice ili osobne iskaznice (za strane državljane);
 • Original ili ovjerenu kopiju diplome ili potvrde o završenom preddiplomskom studiju;
 • Dvije fotografije veličine 35mm x 45mm.

 

INFORMACIJE

Diplomski sveučilišni studij Marine Fishery traje dvije godine, a godišnja školarina iznosi 6.500,00 EUR (protuvrijednost u HRK; za uplate iz Republike Hrvatske koristiti srednji tečaj HNB-a na dan uplate). Uplatu izvršiti na žiro račun HR0524070001100578938, model: 02, poziv na broj: 680, a pod svrhu plaćanja navesti „Marine Fishery tuition“. Upisna kvota na diplomskom studiju Marine Fishery je deset (10), dok je minimalan broj upisanih studenata nužan za izvođenje nastave pet (5). U slučaju da se ne ostvari 37 minimalan broj upisanih studenata, Sveučilišni odjel za studije mora Sveučilišta u Splitu zadržava pravo neizvođenja studija.

 

Detaljnije obavijesti o diplomskom studiju Marine Fishery, kao i informacije o upisima, dostupne su na web stranicama (http://more.unist.hr/), mogu se dobiti telefonski (+385 21 510 190), osobno (Ruđera Boškovića 37, 21000 Split, Hrvatska) te putem e-maila (vpanadic@unist.hr)